Laboratorul de Încercări Radon
„Constantin Cosma” - LiRaCC

#Servicii oferite

 • Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor, sol şi apă, conform legislației române și reglementărilor internaționale;
 • Monitorizarea concentraţiei de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul din interiorul clădirilor
 • Investigaţii detaliate de radon și diagnostic complet în clădiri pentru proiectarea adecvată a soluţiilor de remediere
 • Dezvoltarea, testarea, certificarea şi validarea pentru punerea în piaţă a unor soluţii inteligente integrate pentru monitorizarea continuă şi controlul radonului şi poluanţilor de interior, cu transmitere la distanţă a datelor
 • Proiectarea, dezvoltarea și implementarea unor soluții cost-eficiente pentru controlul și reducerea expunerii la radon și la alți poluanți cancerigeni în clădiri rezidențiale și publice
 • Determinarea ratei de emanaţie din sol şi materiale de construcţie
 • Măsurători de radon în peşteri şi medii subterane
 • Realizarea hărţilor de risc privind expunerea rezidenţială/profesională la radon
 • Hărți integrate de radon în sol și apă pentru regiuni din România
 • Măsurători de radon şi radiu în probe de apă
 • Prognoze de calitate a aerului interior pe baza modelării numerice avansate asistate de experiment
 • Training pentru specialiștii și experții implicaţi în toate aspectele domeniului radonului şi calității aerului de interior, precum şi eficienţa energetică a clădirilor, sănătate publică şi protecţia mediului interior
 • Organizarea unor ateliere dedicate radonului, pentru agenții economici activi în domeniul radonului

ECHIPA

Membri titulari

CS I Dr. Alexandra Cucos

(Şef Laborator)

alexandra.dinu@ubbcluj.ro

Lect. Dr. Tiberius Dicu
Conf. Dr. Nicoleta Brişan

CSIII Dr.  Bety Burghele

burghele.bety@ubbcluj.ro

CSIII Dr. Ancuţa Ţenter

ancuta.tenter@ubbcluj.ro

Cerc. Dr. Mircea Moldovan

Cerc. Dr. Kinga Hening

kinga.szacsvai@ubbcluj.ro

Cerc. Dr. Gabriel Dobrei
CS Dr. Dan Niță
Cerc. Dr. Botond Papp
Drd.  Stefan Florica
Drd. Teofana Sferle
Drd Alexandru Lupulescu
Drd. Istvan Pap
Colaboratori
Prof. Dr. Carlos Sainz, UC Spania
Prof. Dr. Cosmin Chiorean, UT Cluj-Napoca
Conf. Dr. Tiberiu Catalina, UT Construcţii Bucureşti
Lect. Dr. Marius Botoş, UT Cluj-Napoca
Prof. Univ. Dr. Dan Micu, UT Cluj-Napoca
Asist. Univ. Dr. Andrei Ceclan, UT Cluj-Napoca
Şef Lucrări Dr. Cristina Horju-Deac, UT Cluj-Napoca
Asist. Univ. Dr. Tudor Milchiş, UT Cluj-Napoca
Dr. Andrei Istrate, Clima Instal Systems Bucureşti
Asist. Univ. Dr. Andreea Răchişan, UMF Cluj-Napoca
Lect. Dr. Arthur Tunyagi, Fac. Fizică, UBB
Prof. Dr. Călin Baciu, FŞIM UBB
Prof. Dr. Alida Gabor, FŞIM UBB
Lect. Dr. Robert Begy, FŞIM UBB

Laboratorul LiRaCC este acreditat în domeniul radonului prin certificatul de desemnare CNCAN Nr. LI 04_LiRaCC_UBB/2018/ completat cu LI07_LiRaCC_UBB / 2020, în conformitate cu standardul EN ISO / IEC 17025 și cu cerințele naţionale/ europene pentru autorizarea laboratoarelor specifice de radon din Europa.

Toate cercetările se desfăşoară în conformitate cu normele în vigoare, procedurile de măsurare, instrumentele și standardele internaţionale în domeniul calităţii aerului interior CEN standard EN 16798-1:2019, precum şi în acord cu standardele internaționale specifice măsurării și controlului radonului EU-BSS şi seria ISO/FDIS 11665.

Contribuţii ştiinţifice reprezentative

Teme şi direcţii de cercetare ştiinţifică:

 1. Expunerea la radon şi impactul asupra sănătăţii populaţiei
 • Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor, sol şi apă în toate zonele din România, conform Directivei CE 2013/59 Euratom
 • Monitorizarea concentraţiei de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul din interiorul clădirilor (metode active şi pasive, contemporane şi retrospective)
 • Măsurători de radon şi radiu în probe de apă
 • Măsurători privind permeabilitatea solului şi a concentraţiei de radon din sol
 • Determinarea ratei de emanaţie din sol şi materiale de construcţie
 • Realizarea hărţilor de risc privind expunerea rezidenţială/profesională la radon
 • Măsurători de radon în peşteri şi medii subterane
 • Studii privind radonul ca precursor seismic
 • Determinarea descendenţilor de radon şi toron prin metoda LR 115
 • Evaluarea dozei efective anuale şi cuantificarea riscului de expunere a populaţiei
 1. Dezvoltarea unor soluţii inteligente pentru monitorizarea continuă a radonului şi poluanţilor aerului interior cu transmitere la distanţă a datelor
 2. Dezvoltarea unor soluţii eficiente energetic în vederea remedierii concentraţiilor de radon şi alţi poluanţi în interiorul locuinţelor şi a îmbunătăţirii calităţii aerului interior şi a sănătăţii populaţiei
 3. Studii privind radonul ca precursor seismic (Conf. dr. Nicoleta Brişan)

 

Realizări remarcabile în cadrul LiRaCC

(1) Elaborarea Hărţii de radon pentru 28 județe (aprox. 44% din teritoriu), preponderent situate în regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale României – Cartografia concentraţiei radonului în aerul din interiorul clădirilor de pe teritoriul României şi integrarea în Atlasul European de Radon realizat de către JRC Comisia Europeană – harta va folosi CNCAN pentru punerea în aplicare a programului naţional de acţiune la radon, stabilirea zonelor cu risc crescut de radon şi prioritizare.

(2) Dezvoltarea de Soluţii tehnologice inovative integrate pentru monitorizarea continuă, controlul şi remedierea radonului şi a poluanţilor principali ai aerului din interiorul clădirilor

 1. dezvoltarea în premieră europeană, testarea, validarea şi certificarea unui prototip inovativ sistem inteligent de monitorizare a calităţii aerului interior (Radon, CO2, CO, VOC, temperatură, presiune, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor, în cadrul proiectului SMART_RAD_EN;
 2. dezvoltarea şi aplicarea în premieră în România a unor soluţii integrate inovative pentru remedierea radonului şi calităţii aerului interior la 31 de clădiri rezidenţiale expuse la concentraţii ridicate de radon şi poluanţi chimici de aer interior din judeţul Bihor și municipiile Cluj-Napoca, Bucureşti şi Timişoara – în cadrul proiectelor de cercetare SMART_RAD_EN şi IRART.(3) elaborarea pentru zonele metropolitane ale oraşelor Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Sibiu a unor hărţi interactive cu rezoluţie ridicată pe baza rezultatelor de radon, în corelaţie cu parametrii de calitate ai mediului interior şi indicele de eficienţă energetică pentru 1000 case investigate în cadrul proiectului SMART_RAD_EN.

Echipamente

 • Instalații automate RADOSYS-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria, model 2001 și model 2010) pentru developarea și citirea detectorilor de urme CR-39, alcătuite din – 1 unitate developare cu accesorii, 1 laptop și 1 microscop optic
 • Detector de radon ALPHAGUARD PQ 2000 (Genitron Instruments GmbH, Germania, 2010) – permite monitorizarea simultană de temperatură, presiune, umiditate și descendenți ai radonului
 • Detector de radon si toron RAD7 (DURRIDGE Company, USA, 2010)
 • Dispozitive electronice RADIM (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 2003-2012) pentru măsurarea radonului și a exalației de radon
 • Instrumente LuK 3A-C (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 1996-2012) și dispozitive aferente pentru evaluarea măsurătorilor de radon în sol și apă, și a ratei de emanație a radonului din sol și din materialele de construcții
 • Echipament RADON JOK pentru măsurarea in situ a permeabilității radonului (Radon VOS, Praga, Republica Cehă, 2011)
 • Instrumente SARAD (SaradGmbH, Dresda, Germania, 2010) pentru detecția radonului.
 • Aparate de măsură electronică integrată RAMON (Ramon 2.2, Norway, 2005 si 2010)
 • Dozimetru Personal Doseman Pro (Sarad, 2002) pentru măsurători de descendenți ai radonului
 • Dozimetre pentru determinarea debitului dozei în aer (Detector Geiger Gamma-Scout, 2012)
 • Laborator preparare probe
 • Spectrometru gamma de înaltă rezoluţie cu detectori de germaniu hiperpur, detector ORTEC GMX HpGe FWHM 1.92 keV la 1.33MeV cu fereastră de Be 0. 5 mm care permite înregistrarea şi determinarea energiilor joase

Proiecte reprezentative (selecţie):

1. POC 2014 – 2020 – Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România-SMART_RAD_EN, cod MySMIS 103427, contract nr. 22/01.09.2016, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară POC-A1-A1.1.4-E-2015; Manager Proiect Alexandra Cucoș; Director Proiect Prof. Dr. Carlos Sainz; Responsabil Proiect Tiberius Dicu (2016 – 2020)

2. Proiectul EEA-RO-NO-2018-0138, Nr. contract 4/ 2019, cu titlul Monitorizarea și evaluarea riscurilor asociate surselor de apă subterane în comunitățile rurale din România – GROUNDWATERISK (2019-2023)

3. Contractul nr. 271972/424/23.05.2019 încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş-Bolyai prin intermediul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) privind Servicii de investigaţie în domeniul poluării – Studii de cercetare în scopul Evaluării calităţii aerului din interiorul clădirii Primăriei Cluj-Napoca şi din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca (2019 – 2020)

4. PNII-RU-TE – Evaluarea efectelor genotoxice datorate expunerii la doze joase de radiaţie ionizantă pentru populaţia din zona uraniferă Băiţa-Ştei, cod: PNII-RU-TE-2014-4-1009, nr.contract: 266/2015; Director proiect Tiberius Dicu (2015-2017)

5. EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0259 – Monitorizarea impactului antropic în peșteri turistice – proiect pilot asupra protocoalelor de monitorizare și tehnicilor de remediere în peșterile turistice din România (CAVEMONITOR), Responsabil Proiect Constantin Cosma/ Alexandra Cucoș (2014 – aprilie 2017)

6. PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064 RAMARO 73/2012 – Harta de radon (rezidential, geogenic, apa) pentru regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale Romaniei, Director Proiect Constantin Cosma/ Alexandra Cucoș (2012-2016)

7. POS-CCE ID/ SMIS 586/12487 IRART Contract nr. 160/15.06.2010 – Implementarea tehnicilor de remediere a radonului în locuinţe din zona minei uranifere Băiţa, Director Proiect Constantin Cosma, Responsabil Proiect Alexandra Cucoș (2010-2013)

8. SERTIR, PN II 32149/2008 / Radon exposure- Experimental and Clinical Studies in some districts from Transylvania, and impact studies upon respiratory apparatus morphologies, in animals and humans, Director Proiect Constantin Cosma (2008 – 2011)

ARTICOLE ştiinţifice relevante (selecţie):

1. Burghele B.D., Botoș M., Beldean-Galea S., Cucoş A., Catalina T., Dicu T., Dobrei G., Florică Ș., Istrate A., Lupulescu A., Moldovan M., Niță D., Papp B., Pap I., Szacsvai K., Sainz C., Tunyagi A., Ţenter A. Comprehensive survey on radon mitigation and indoor air quality in energy efficient buildings from Romania, Science of The Total Environment, Vol. 751/ 2021, 141858. Available online 21 August 2020.

2. Beldean-Galea S.M., Dicu T., Cucoş A., Burghele B.D., Catalina T., Botoş M., Ţenter A., Szacsvai K., Lupulescu A., Pap I., Dobrei G., Moldovan M., Tunyagi A., Florică Ș., Pănescu V., Sainz C. Evaluation of indoor air pollutants in 100 retrofit residential buildings from Romania during cold season. Journal of Cleaner Production. Volume 277, 20 December 2020, 124098. Available online 7 September 2020. 

3. Florică Ș., Burghele B.D., Bican-Brișan N., Begy R., Codrea V., Cucoș A., Catalina T., Dicu T., Dobrei G., Istrate A., Lupulescu A., Moldovan M., Niță D., Papp B., Pap I., Szacsvai K., Țenter A., Sferle T., Sainz C. The path from geology to indoor radon, Environmental Geochemistry and Health 42, 2655–2665, 2020.

4. Burghele B., Ţenter A., Cucoş A., Dicu T., Moldovan M., Papp B., Szacsvai K., Neda T., Suciu L., Lupulescu A., Maloş C., Florică Ş., Baciu C., Sainz C. The FIRST large-scale mapping of radon concentration in soil gas and water in Romania. Science of The Total Environment, Volume 669, Pages 887-892, 2019.

5. Tunyagi, T. Dicu, A. Cucoş, B.D. Burghele, G. Dobrei, A. Lupulescu, M. Moldovan, D. Niţă, B. Papp, I. Pap, K. Szacsvai, A. Ţenter, M.S. Beldean-Galea, M. Anton, Ş. Grecu, L. Cioloca, R. Milos, M.L. Botos, C.G. Chiorean, T. Catalina, M.A. Istrate, C. Sainz, An Innovative System for Monitoring Radon and Indoor Air Quality, Romanian Journal of Physics, Vol. 64/2019, Number 11-12, 2019, Published online, 2019.

6. Dicu, B.D. Burghele, A. Cucoş, R. Mishra, Assessment of annual effective dose from exposure to natural radioactivity sources in a case-control study in Bihor County, Romania, Radiation Protection Dosimetry, pp. 1–6, ncy211, 2018.

7. Cucos A., Papp B., Dicu T., Moldovan M., Burghele B.D. Moraru I.T., Țenter A., Cosma C. Residential, soil and water radon surveys in north-western part of Romania, Journal of Environmental Radioactivity, 166, pp. 412-416, 2017.

8. Alexandra Cucoș (Dinu), Constantin Cosma, Oana A. Dumitru, Bety D. Burghele, Monica I. Călugăr, Bogdan P. Onac. Radon levels in Romanian caves: an occupational exposure survey, Environmental Geochemistry and Health, 39: 1085, 2017.

BREVETE/ CERERI DE BREVETE DE INVENȚIE DEPUSE LA OSIM:

 1) Cererea de brevet de Invenţie depusă la OSIM cu Nr. A/10020/2020 din 29.04.2020 pentru invenţia cu titlul „SISTEM INTELIGENT DE PREDICTIE SI REGLARE A CONCENTRATIEI DE RADON DIN INTERIORUL CLADIRILOR CIVILE BAZAT PE METODE DE INVATARE AUTOMATA”, autori Botoş Marius Lucian, Chiorean Cosmin Gruia, Cucoş Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Universitatea Babeş – Bolyai.

2) Cererea de brevet de Invenţie depusă la OSIM cu confirmarea din 05.03.2020 şi Nr. A/10008/2020 din 26.02.2020 pentru invenţia cu titlul „SISTEM INTEGRAT PENTRU IZOLARE TERMICA SI REDUCERE A CONCENTRATIEI DE GAZE EMANATE DIN TERENUL DE FUNDARE, IN PARTICULAR RADON, IN CLADIRILE REZIDENTIALE”, autori Botoş Marius Lucian, Tunyagi Arthur Robert, Cucoş Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Chiorean Cosmin Gruia, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Universitatea Babeş – Bolyai.

3) Cererea de brevet de Invenţie depusă la OSIM cu Nr. 15/2019 CP din 29.07.2019 publicat în RO-BOPI nr. 3/ 2020 la data de 30.03.2020, pentru invenţia cu titlul „SISTEM INTELIGENT ŞI METODĂ DE DETERMINARE ŞI CONTROL AL CONCENTRAŢIEI DE RADON DIN INTERIORUL CLĂDIRILOR CIVILE”, autori Tunyagi Arthur Robert, Cucoş Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Botoş Marius Lucian, Chiorean Cosmin Gruia, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Universitatea Babeş – Bolyai.

4) Modelul de utilitate OSIM Nr. u2018 00028/15.05.2013 publicat în BOPI nr. 2/ 2014 la data de 28.02.2014, pentru invenţia cu titlul: ”Sistem automatizat de monitorizare si control a concentraţiilor radonului rezidenţial”, autori Robert Begy, Constantin Cosma, Alexandra Cucoş (Dinu), Carlos Sainz. Aprobat în octombrie 2018.

Premii naţionale şi internaționale

 1) PREMIUL SMART HEALTH 2019 la Gala Smart City Industry Awards 2019, ediția 4-a, Categoria Smart Living pentru Prototipul dezvoltat în cadrul proiectului SMART_RAD_EN, ID P_37_229, acordat de către Asociația Română pentru Smart City 

2) Premiul Young Profession Award 2020, acordat studentului Șerban Grecu la VII. Terrestrial Radioisotopes in Environment International Conference on Environmental Protection, Veszprem, Hungary, 2020.

3) Premiul de Excelenţă Prof. Rada Mihalcea 2019 pentru CSIII Burghele Bety-Denissa, acordat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru contribuţii în metrologia radonului, Vth National competition of Young Researchers in Science and Engineering, Cluj-Napoca, Romania, 2019.

4) SMART-RAD-EN – proiect de succes selecţionat în top 4 proiecte reprezentative pt sesiunea de finantare Fonduri Europene 2014-2020 în cadrul vizitei Comisarului European Sănătate şi Comitet Monitorizare POC  în ianuarie 2018.

5) Premiul Martin Neznal- European Radon Association, acordat CSIII Burghele Bety-Denissa, pentru contribuţii representative în cercetarea radonului, European Radon Association, Ciudad Rodrigo, Spania, 2016.

6) Premiul pentru Cercetare-INOVARE FONDURI EUROPENE la Competitia ZILELE REGIO 2012, organizată de Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (Proiectul IRART)

Colaboratori naţionali/ internaţionali:

Activităţi de diseminare şi comunicare (selecţie) :

Prezentari orale la manifestări științifice (în perioada 2017 – 2020):

 • Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN)
 • Ministerul Sănătății – Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)
 • Academia Română
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 • Cantabria University, Santander, Spania (Prof. Dr. Luis Quindos și Prof. Dr. Carlos Sainz) European Radon Association ERA
 • RadoSys, Budapesta, Ungaria (Manager Erik Hulber)
 • Istituto Superiore di Sanita, Italia ISS -Italian National Institute of Health (Head Francesco Bochichio)
 • Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Praga, Republica Cehă (Prof. Dr. Martin Jiranek)
 • Radon v.o.s., Praga, Republica Cehă (Dr. Eng. Matěj Neznal)
 • Centrul Știinţific şi Tehnic pentru Construcţii/ Center, Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB Franţa (Experrt Bernard Collignan)
 • University of South Florida, School of Geosciences, USA (Prof. Dr. B.P.Onac)
 • Goce Delcev University, Faculty of Medical Sciences, Stip, Macedonia (Prof. Zdenka Stojanovska)
 • Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Physics, Dosimetry and Radiation Protection, Bulgaria (Prof. Dobromir Pressyanov)
 • Conferințe organizate

2020 – Ziua Europeană a Radonului. 9 noiembrie 2020. Cluj-Napoca, România

2019 – Ziua Europeană a Radonului. 7 noiembrie 2019. Cluj-Napoca, România

2019 – Conferinţa internaţională International Symposium on Natural Radiation Sources – Challenges, Approaches and Opportunities, în parteneriat cu CNCAN şi Guvernul României în perioada 21 – 24 Mai 2019, Bucureşti, România

2018 – Ziua Europeană a Radonului. 7 noiembrie. Cluj-Napoca, România

2017 – National Workshop on Implementation of Basic Safety Standards on Public Exposure due to Radon and Building Materials, organizat de IAEA, CNCAN şi UBB la Cluj Napoca, Romania, 23-27 ianuarie 2017

2012 – Organizarea la Cluj-Napoca a primei ediţii a Simpozionului internaţional „FIRST EAST EUROPEAN RADON SYMPOSIUM-FERAS 2012”, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, în perioada 2-5 Septembrie 2012. Manifestarea a devenit tradiţională în comunitatea ştiinţifică internaţională, ediţia a doua desfăşurându-se la Nis, Serbia în anul 2014, iar ediţia a treia la Sofia, Bulgaria, în mai 2017.

2020 – Performanţa Energetică a clădirilor, 20 Noiembrie 2020, organizată de AAECR Asociaţia Auditorilor energetici pentru clădiri din România, lecţia invitată „Radonul şi calitatea aerului interior in PEC”, Alexandra Cucoş

2020 – Conferința Națională Aniversară a Societății Române de Radioprotecție – „SRRp_30”, 20 Noiembrie 2020, organizată de SRRP Societatea Româna de Radioprotecție, Lecţie invitată „Contribuțiile cercetărilor UBB – LiRaCC la Atlasul European de Radon”, Alexandra Cucoș, Bety-Denissa Burghele, Kinga Szacsvai, T. Dicu, Ancuța Țenter, M. Moldovan, Al. Lupulescu, I. Papp, Șt. Florica și G. Dobrei

2020 – European Radon Week 2020. 24-28 februarie 2020. BEV, Viena, Austria

2019 – International Symposium on Natural Radiation Sources – Challenges, Aproaches and Oportunities. București, 21-24 mai 2019, Romania

2019 – Third International Conference Radon in the Environment, Cracovia (Polonia), 27-31 mai 2019

2018 – Radon Outcomes on Mitigation Solutions (ROOMS), 27-28th September 2018, Lugano-Canobbio (Switzerland)

2018 – 14th International Workshop on the Geological Aspects of radon Risk mapping, 18-20th September 2018, Prague, Czech Republic

Participare la activități care contribuie la elaborarea/implementarea unor politici publice

1) Parteneriate strategice cu Comisia  Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru implementarea în România a Planului naţional de acţiune la radon (PNAR) şi a Directivei CE 2013/59 EURATOM de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante, adoptat în legislația națională prin HG 526/25.07.2018, care prevede obligativitatea de a măsura şi remedia concentraţia de radon din clădiri, atât rezidenţiale cât şi de interes public – privat.

– Scrisori de intenţie transmise către CNCAN, Ministerul Sănătăţii (MS) şi Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI)

– Elaborarea normelor şi a metodologiei tehnice, participarea la întâlnirile de lucru la Guvern pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute în PNAR-HG nr. 526/25.07.2018

2) Participarea la elaborarea cerințelor actuale stabilite prin programul internațional de certificare Green Buildings/ Homes implementat de către Green Buildings Council în România iau în considerare începând cu luna iulie 2020 gestionarea poluării cu radon, încurajând prin aceasta construirea de locuințe şi clădiri mai sănătoase și de calitate. Noile reglementări promovate de către Direcția Generală Energie a Comisiei Europene (DG Energy) vizează reducerea impactului asupra mediului în timpul construcției și funcționării clădirilor, cât și asupra sănătății și siguranței ocupanţilor (http://www.rogbc.org/ro/).

3) Realizarea la finalul proiectului SMART_RAD_EN a Ghidurilor şi Manualului de bune practici cu recomandări despre radon şi abordarea unui plan de acţiune, care contribuie la elaborarea/implementarea unor politici publice de radon. Documentele au fost transmise către autorităţi, populaţie, factorii de decizie şi toţi actorii interesaţi, CNCAN, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Institutul Național de Sănătate Publică si Primăria Cluj-Napoca.

4) Promovarea unor campanii susţinute de presă în perioada 2016 – 2020, prin numeroase apariţii pe canalele principale mass – media, presă, radio şi TV.

– Promovarea susţinută cu CaseBune.ro prin filmarea şi promovarea pe canalul youtube a unor materiale educative cu privire la procedurile aplicate pentru măsurarea şi remedierea radonului în Laboratorul LiRaCC, precum:

De ce am pus detectoare de radon la #CavaleriaHub?

RADON – Cum îl scoți din casă?

#cavaleriahub negativ la Radon. Avem rezultatul – CASEBUNE.RO

Lista Contribuţii mass – media – presă, radio şi TV:

1. Unități de învățământ sub pericolul iradiațiilor. Concentrația de radon depășită de 3 sau 4 ori

2. Harta radonului in scoli

3. Scrisoare deschisa catre Ministerul Mediului

4. Protecția la incendiu și reducerea concentrației de radon, gaz radioactiv, nu sunt prevăzute în proiectul de finanțare lansat de Ministerul Mediului

5. Specialiștii UBB măsoară concentrația de radon în toate clădirile publice din România

6. UBB este prima universitate din Romania care si-a monitorizat nivelul de radon

7. Universitatea Babeș-Bolyai lansează pe piață un aparat care măsoară calitatea aerului

8. Reguli noi pentru construcția de locuințe. Ce trebuie să facă românii pentru reducerea radonului