Unităţi de cercetare

Laboratorul Încercări Radon „Constantin Cosma” – LiRaCC

  • Expunerea la radon și impactul asupra sănătății populației
  • Dezvoltarea unor soluții inteligente de monitorizare continuă a radonlui și poluanților de interior, cu transmitere la distanță a datelor
  • Dezvoltarea unor soluţii eficiente energetic în vederea remedierii concentraţiilor de radon şi alţi poluanţi în interiorul locuinţelor şi a îmbunătăţirii calităţii aerului interior şi a sănătăţii populaţiei
  • Dezvoltarea unor modele numerice avansate privind calitatea aerului de interior cu identificarea fenomenelor care influenţează variaţiile de radon 
Image by Free-Photos from Pixabay
Image by PatternPictures from Pixabay

Laboratorul de Geochimia Mediului

  • Investigarea emisiilor de gaze cu efect de seră din surse naturale și antropice
  • Sisteme inovative pentru managementul deșeurilor municipale
  • Evaluarea poluării și a impactului asupra mediului în zone industriale și urbane
Image by Pexels from Pixabay

Proiecte în derulare:

„Instrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante– Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană”. Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-072, Contract nr: 34 PCCDI/2018, director de proiect Prof. Călin Baciu (2018-2021)

Proiecte finalizate:

„Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România”, cod MySMIS 103427, contract nr. 22/01.09.2016, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară POC-A1-A1.1.4-E-2015; Manager Proiect Alexandra Cucoș; Responsabil Proiect Tiberius Dicu; (2016 – 2020)